• Cover

I'm growing for the world

2249 USD
Without frame
Signature on the front
size: 112x154x3 cm
Materials: Oil on cardboard.
Kind: Painting
Style: Impressionism
Genre: Landscape
Tags: мифология, орнамент, рушник, церковь, весна, белорусские традиции
Ткацкія арнаменты на рушніках, напрыклад, карэлююць са светапабудовай (і гэта радніць рушнікі з замовамі і малітвамі, якія маюць тую ж самую структуру). Арнамент на карціне не ўпарадкаваны. Ён хаатычны і замест таго, каб імкнуцца да ідэальнага, ён крывіцца пад уплывам форм царквы і атанчэння. І мне бачыцца тут сутнасць арнамента як замовы, малітвы ці навогул нечага сакральнага па сэнсу, які крывіцца пад уплывам формы архітэктурнага помніку. Маўляў, святое не ў формах, а ў сутнасці, не ў цэрквах як архітэктурных помніках, а ў тым, што знутры іх, у людзях. Гомель. Мiкольская царква.

Additional information

Payment and delivery

Returns and warranties

Interested in other works by this artist or other artists? We will provide them to you.

Other works of the author