Zhuravovich Alyaksandra

Zhuravovich Alyaksandra

Мiнск

Biography

Нарадзiлася 24 лiстапада 1992 г. у горадзе Магiлёве.Скончыла Магiлёускi Дзяржауны каледж мастацтва па напрамку ДПМ у 2012 г.Скончыла Беларускую Дзяржауную Акадэмiю мастацтва па напрамку мастацкi тэкстыьь у 2020 г.

Works