Ksendzov Pavel

Ksendzov Pavel

Biography

Нарадзiуся 03.01.1987 у г.Мiнску.2005-2011вучоба у Беларускай Дзяржаунай Акадэмii мастацтвау. Кафедра Манументальна-дэкаратыунага мастацтва. З 2002 года удзельнiк рэспублiканскiх i мiжнародных выстау. З 2011 года працуе настаунiкам спец. дысцыплiн на кафедры ДПМ у Рэспублiканскай гiмназii – калледж iм. I.O. Ахрэмчыка.

Works

Sold works