• Cover

“I will meet the price and the holiday”

3187 USD
With frame
Signature on the front
size: 115x157x3 cm
Materials: Cardboard, oil.
Kind: Painting
Style: Conceptualism
Genre: Landscape
Ткацкія арнаменты на рушніках, напрыклад, карэлююць са светапабудовай (і гэта радніць рушнікі з замовамі і малітвамі, якія маюць тую ж самую структуру). Арнамент на карціне не ўпарадкаваны. Ён хаатычны і замест таго, каб імкнуцца да ідэальнага, ён крывіцца пад уплывам форм царквы і атанчэння. І мне бачыцца тут сутнасць арнамента як замовы, малітвы ці навогул нечага сакральнага па сэнсу, які крывіцца пад уплывам формы архітэктурнага помніку. Маўляў, святое не ў формах, а ў сутнасці, не ў цэрквах як архітэктурных помніках, а ў тым, што знутры іх, у людзях.

Additional information

Payment and delivery

Returns and warranties

Interested in other works by this artist or other artists? We will provide them to you.

Other works of the author