Yemtsev Walery Waleri Iwan West

Yemtsev Walery Waleri Iwan West

Krakow

Biography

Zyciorys prywatnych i muzyalnych na Ukrainie , Moldowie, Turcii, Niemczach.